ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง(หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)