ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศรับสมัคร

Print Friendly, PDF & Email