ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถ่อน ชุมสุก หมู่ที่ 4 ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ประกาศบ้านนายถ่อน ชุมสุข ม.4

Print Friendly, PDF & Email