ประกาศการเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศการเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

Img 200903152648

Print Friendly, PDF & Email