ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถ่อน ชุมสุก หมู่ที่ 4 ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ประกาศผู้ชนะถนน คสล.ม.4

Print Friendly, PDF & Email