ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานบริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานบริหาร

Img 200924144243

Print Friendly, PDF & Email