หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เทวรูปพระแม่ย่า ประดิษฐาน ณ ศาลพระแม่ย่า

หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม

สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
   
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทุ่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่
การเพาะปลูกและการเกษตร เช่น ทำนา
ปลูกอ้อย ทำไร่แตงโม
 
ภูมิอากาศ
  ภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู
 
ฤดูร้อน เริ่มเดือน มี.ค. - มิ.ย.
 
ฤดูฝน เริ่มเดือน ก.ค. - ต.ค.
 
ฤดูหนาว เริ่มเดือน พ.ย. - ก.พ.
 
ความปลอดภัยในตำบล
  ตำบลนาทุ่งมีป้อมตำรวจจำนวน 1 แห่ง
(สี่แยกซอย 9 ถนนสาย 1048 ,อยู่หมู่ 5 บ้านถนนพระร่วง)
 
ไฟฟ้าในตำบล
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง
มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการทุกครัวเรือน
 
ประปาในตำบล
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง
มีระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วน
ภูมิภาคเข้าถึงให้บริการทุกครัวเรือน
 
แหล่งน้ำ
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
คลอง จำนวน 11 แห่ง
 
หนอง จำนวน 14 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ระบบน้ำประปา
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี

การนับถือศาสนา ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ

มีวัด จำนวน 3 แห่ง
 
วัดโพธิ์ทอง หมู่ 2
 
วัดโบสถ์โพธิ์ หมู่ 4 (บ้านโบสถ์โพธิ์)
 
วัดมงคลนิมิตร หมู่ 5 (บ้านถนนพระร่วง)

มีสำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
 
สำนักสงฆ์เขาทอง ตั้งอยู่หมู่ 5 (บ้านถนนพระร่วง)

ประเพณี
 
ประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ
กำหนดจัดในเดือนเมษายน ของทุกปี
 
ประเพณีลอยกระทงจัดในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี (จะก่อนวันลอย
กระทงของที่อื่นๆ ประมาณ 1 อาทิตย์ )
สถานที่จัดงาน ณ วัดโพธิ์ทอง หมู่ 2
 
ประเพณีบวชนาคสามัคคีกำหนดจัดใน
เดือนมีนาคม ของทุกปี
 
การสาธารณสุขในตำบล
การศึกษาในตำบล

การนับถือศาสนา ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ
 
ศพด.โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
 
ศพด.โรงเรียนบ้านเขาทอง

สังกัด สพฐ.
 
โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
 
โรงเรียนบ้านเขาทอง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 8 แห่ง
 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
จำนวน 103 คน
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การคมนาคม
 

ในเขตตำบลนาทุ่งมีทั้งทางรถยนต์ทางรถไฟ
และทางอากาศที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและจังหวัด
ใกล้เคียง รวมทั้งเชื่อมโยงกับภาคอื่น ดังนี้
 
ทางรถไฟ : สวรรคโลก - กรุงเทพฯ
(รถด่วนสปรินเตอร์ ไปกลับวันละ 1 เที่ยว)

ทางรถยนต์
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 สวรรคโลก - สุโขทัย ระยะทาง 42 กิโลเมตร
 
ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1180 สวรรคโลก - ศรีนคร ระยะทาง 28 กิโลเมตร
 
ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1048 สวรรคโลก - ทุ่งเสลี่ยม ระยะทาง 24 กิโลเมตร
 
ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1048 สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัยระยะทาง 30 กิโลเมตร

ทางอากาศ : สนามบินตั้งอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห่างจากตำบลไปทางทิศใต้ตามถนน
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม (สวรรคโลก - สุโขทัย) ประมาณ 15 กิโลเมตร เปิดบริการโดยบริษัท บางกอกแอร์เวย์ โดยเป็นศูนย์การบินระหว่างประเทศ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บินไปประเทศจีน พม่า ลาว กัมพูชา) มีเที่ยวบินการเดินทาง ดังนี้
 
สุโขทัย - กรุงเทพมหานคร ไปกลับวันละ 2 เที่ยวบิน
 
สุโขทัย - เชียงใหม่ ไปกลับวันละ 1 เที่ยวบิน
 
สุโขทัย - เสียมราฐ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน
 
สุโขทัย - เวียงจันทร์ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน
 
สุโขทัย – คุนหมิง สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 

การพาณิชย์
 
ปั๊มน้ำมันชนิดหัวจ่าย จำนวน 6 แห่ง
 
ปั๊มน้ำมันชนิดปั๊มหลอด จำนวน 1 แห่ง
 
โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง
 
ร้านซ่อมรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์
จำนวน 11 แห่ง
 
ร้านค้าของชำ จำนวน 24 แห่ง
 
ร้านเสริมสวย จำนวน 4 แห่ง
 
ร้านขายเคมีการเกษตร จำนวน 2 แห่ง
 
ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านขายอาหาร จำนวน 8 แห่ง
 
สหกรณ์นิคมพระร่วง จำนวน 1 แห่ง
 
การสื่อสารในตำบล
 
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
จำนวน 2 แห่ง
 
หอกระจายข่าว จำนวน 4 แห่ง
 
เสียงตามสาย จำนวน 1 แห่ง
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง จ.สุโขทัย โทร : 055-649-059 ต่อ 11
รับเรื่องร้องเรียน โทร 093-129-0729
จำนวนผู้เข้าชม 4,421,993 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10