1.5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง
ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 0-5564-9059
E-mail : tambon_natung@hotmail.com