หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.นาทุ่ง
" เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พรั่งพร้อมด้วยประเพณีอันงดงาม "
 
 
 
พันธกิจ
 
    ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดความมั่งคง
    ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมของท้องถิ่น ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
    ส่งเสริมการบริหารจัดการการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
    ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบทอดต่อไป
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
  แนวทางการพัฒนา การป้องกัน แก้ไข อุทกภัย และภัยแล้ง
  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
และทางระบายน้ำ
  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบประปา และผังเมือง
  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบจราจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข สุขภาพพลานามัย ป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และภัยพิบัติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ หรือแหล่งท่องเที่ยว
  แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศาสนา
และกิจกรรมทางศาสนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากร
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
  แนวทางการพัฒนา การเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทรศัพท์ : 055-649-059 ต่อ 11 โทรสาร : 055-649-059 ต่อ 11
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง
จำนวนผู้เข้าชม 7,417,972 เริ่มนับ 23 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10