หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เทวรูปพระแม่ย่า ประดิษฐาน ณ ศาลพระแม่ย่า

หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม

สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์
 
" เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พรั่งพร้อมด้วยประเพณีอันงดงาม "
 
  พันธกิจ
 
 
ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดความมั่งคง
 
ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมของท้องถิ่น ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
 
ส่งเสริมการบริหารจัดการการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ สืบทอดต่อไป
 
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
แนวทางการพัฒนา

ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
     
การป้องกัน แก้ไข อุทกภัย และภัยแล้ง
     
ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และทางระบายน้ำ
     
ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบประปา และผังเมือง
     
การพัฒนาระบบจราจร
 
  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
         
   
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน
     
ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข สุขภาพพลานามัยป้องกันโรคติดต่อและ
โรคระบาด
     
ส่งเสริมการศึกษา
     
ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
     
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
 
  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สิน
         
   
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
     
ส่งเสริม ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ
 
  ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
         
   
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
     
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ หรือแหล่งท่องเที่ยว
     
การบริหารจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
 
  ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
         
   
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศาสนา และกิจกรรมทางศาสนา
 
  ด้านการบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
         
   
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากร
     
ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
     
การเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของหน่วยงาน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง จ.สุโขทัย โทร : 055-649-059 ต่อ 11
รับเรื่องร้องเรียน โทร 093-129-0729
จำนวนผู้เข้าชม 4,421,973 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10